Företaget med stor kompetens


Södra Måleripoolen AB

Med över 35 år inom yrket, varav 17 år som arbetsgivare tog jag beslutet att 2014 lämna det större företaget bakom mig för att koncentrera mig på måleriarbetet som jag brinner för och tycker är utvecklande samt utmanande!

Genom åren har jag införskaffat mig en stor erfarenhet och bred kompetens inom yrket, allt ifrån invändiga arbeten till utvändiga arbeten.

Jag utgår från prislistan för vår Bransch vilket gör att mina priser är och skall vara konkurens rättfärdiga för vad som skall utföras och för de garantier som jag vill stå för.

Mina Offerter är tydliga och ofta noggrant utförda så inga missförstånd skall uppstå. Jag arbetar sedan många år tillbaka med Caparol som leverantör vilket gör mina anbud genuina.

Min målsättning är inte att vara billigast – utan tryggast, för kunderna och för mig!

Mina kunder är Bostadsrättsföreningar, statliga företag , kommunala avdelningar , byggföretag privata företag och ganska många privatkunder. Geografiskt utför jag de flesta av mina arbeten i södra delen av Skåne, men om intresse finns rör jag gärna på mig!

Genuintet

Strävan att alltid lämna bästa förutsättningar till kund, vilket innebär att kunden själv ska ha möjlighet att förstå och jämföra sina alternativ för att upptäcka skillnaden!

Intresse

Mitt intresse för yrket är TOTALT!
Orädslan för att utöka och breda mina kunskaper inom yrket har utvecklat min professionella nivå till den som jag befinner mig på efter 35 år i yrket, varav många år som arbetsgivare i ett medelstort företag med ca 20 medarbetare där uppdragen var allt från A-Ö.

Kunskap

Min kunskap har utvecklats genom åren, jag har stått inför prövningar både vad det gäller Måleritekniska frågor – Material frågor - Entreprenads frågor – Juridiska frågor. Jag känner stor trygghet för mina åtagande och är otroligt tacksam för den relation som jag har med mina kunder

Design

Uppdrag som skiljer sig från klassiska Måleri uppdrag där kund efterfrågar lösningar av mer exklusiva design möjligheter så som – Stuckatur – Friser – Inv Deckor putser – Marmorering – Effektmåleri - Belysnings ramp – Akustikputs - Marmorino. Uppdrag som vi ser som utmaningar!

Funktion

Ett exempel på funktions yta är en fasad yta som utsätts för vatten – vind – snö – sol – temp salt och alg angrepp och en sådan yta den kräver rätt hantering! Jag är noga med att presentera mina funktionsbehandlingar i offerterna – steg för steg!

Garanti

Jag lämnar alltid fullständiga garantier och med utökade möjligheter för att ni som kund skall känna er extra trygga! Jag gör en bedömning efter förutsättningarna och det kan röra sig om förlängd garanti tid, till Grönfri Yta och klotter fri yta – Allt för att de ytor jag lämnar efter mig skall vara och stå sig fina Länge. Som medlem i Måleriföretagen i Sverige har vi även tillgång till NÖJD KUND Garanti. Ett otroligt viktig Medlemskap för mig som Måleri entreprenör likväl som det är för en kund i sitt val av måleriföretag.

Paul Rengbo

Södra Måleripoolen AB

Paul Rengbo

Bofinksgatan 19
235 37 Vellinge

0708-137896


E-post

Ring oss

Referenser


Image

Referens 1

Image

Referens 2

Image

Referens 3

Image

Referens 4

Image

Referens 5

Image

Referens 6

Image

Referens 4

Image

Referens 5

Image

Referens 6

Image

ASTC